Marc Pairon en Piet Stockmans onthullen hun versie van Antwerpse meerpaal voor de Wereldexpo in Shanghai

Antwerpen, 14 april 2010 • De Bollart is het eerbetoon dat de Antwerpse beeldhouwer-designer Patrick Villas bracht aan de stilistische schoonheid van de Antwerpse meerpaal. Dit zitobject, dat uitnodigt tot een moment van bezinning, kreeg een eigen invulling door keramist Piet Stockmans en bestsellerauteur Marc Pairon. Hun Bollarts werden, net zoals die van Nedda en avant-garde kunstenaar Dr. Hugo Heyrman, geselecteerd voor het Belgisch-Europees paviljoen van de Expo 2010 te Shanghai. Eind april worden de twee overige Art Bollarts voor de wereldtentoonstelling voorgesteld.

Ruim vier jaar geleden ‘herontdekte’ kunstenaar Patrick Villas de Antwerpse meerpaal. De benaming Bollart – ‘bollard’ in het Frans en Engels – verwijst naar het toevoegen van een extra creatieve dimensie aan het authentieke ontwerp.

“Aan negatieve tendensen binnen een samenleving wordt in de media veel aandacht besteed. Aan het positieve veel minder. Samen met een aantal collega-kunstenaars willen wij met de heruitgave van de Bollart en de speciale edities het oorspronkelijke symbool van gastvrijheid van de Scheldestad onderstrepen. Havens zijn namelijk de poorten van de samenleving en meerpalen het symbool van de gastvrijheid. Het is het zinnebeeld van het verankeren, het komen en gaan – binnen welvoeglijke normen – over alle grenzen heen”, aldus de initiatiefnemers. “De Bollart belichaamt tevens het statement dat wie deelgenoot wordt van een samenleving, zelfs al is dat maar tijdelijk, het zielenleven van die maatschappij in het hart dient te dragen. Een stad bestaat trouwens niet louter uit stenen en beton. Wie daarom A zegt, moet ook Bollart zeggen.”

Vanuit die optiek gaven zes gerenommeerde Belgische kunstenaars elk hun eigen plastische visie aan de Antwerpse meerpaal. Eerder werden reeds de Art Bollarts van de Antwerpse designer Nedda en avant-garde kunstenaar Dr. Hugo Heyrman voorgesteld. Eind april worden de twee overige voor het Belgisch-Europees paviljoen van de wereldtentoonstelling van Shanghai geselecteerde Art Bollarts bekendgemaakt.

Talenversie van de Antwerpse meerpaal

Bestsellerdichter Marc Pairon bracht op zijn Languagebollart* citaten aan van Einstein, Erasmus, Hitchcock, Michelangelo, Picasso, Oscar Wilde en zichzelf, en plaatste ze in een andere context. Hij voegde er visueel aantrekkelijke vertalingen (in het Hebreeuws, Chinees, Japans en Arabisch) aan toe, die zowel naar het multiculturele karakter van Antwerpen verwijzen als naar het ‘met genoegen ontvangen’ van bezoekers. Het tot stand gekomen meertouw van taal slingert hij rond de Bollart, als de draad van Ariadne, het houvast om te ontsnappen uit het labyrint van isolement.

“Taal is – in zijn specifieke vorm of dialect – de meerpaal van de thuishaven. De betekenisdragende elementen van taal bestonden alvast. Eenieder kan woorden en tekens naar eigen goeddunken rangschikken. Ik hoef dus niet te herverzinnen wat al helder gezegd of geschreven werd. Daarom wendde ik ‘gevonden’ citaten aan van culturele en morele apostelen en voegde er een zinsnede bij, zodat ze in een andere context een nieuw verhaal vertellen”, aldus Marc Pairon.

Blauwe Bollart

Piet Stockmans beschikt als geroutineerd keramist over het meesterschap gevoelens en ritme uit de drukken in een materie die van nature koud en statisch is. Ieder van zijn Bollarts wordt persoonlijk door Stockmans beschreven en krijgt een persoonlijk karakter, alsof het kalligrafische dagboeken zijn. Het specifieke Stockmans-blauw is hierbij symbolisch voor het tastbare van het gemoed, trouw aan elk individu, elke stedeling.

De installatie van diverse kunstuitvoeringen van de Antwerpse Bollart zal deel uitmaken van de inrichting van het Belgisch-Europees paviljoen van de Expo 2010 te Shanghai, waar tussen 1 mei en eind oktober 2010 elk uur zo’n 5000 bezoekers zullen voorbijkomen. De Wereldtentoonstelling opent haar deuren op 1 mei 2010. Er worden zo’n 70 miljoen bezoekers verwacht. Na de Expo 2010 zal de Bollart-installatie opgenomen worden in de permanente collectie van het in China nog op te richten Museum van België en de Europese Unie.

www.bollart.be

* Het grafisch ontwerp van de Languagebollart is van Joëlle Palmaerts - Ad altera.

***

Marc Pairon (°Wilrijk, 1959) liep wegens familiale omstandigheden maar tot zijn vijftiende school en zwierf zijn verdere tienerjaren door Europa. Wanneer hij nu en dan in België was, voorzag hij in zijn levensbehoeften door het verkopen van gestencilde teksten in Antwerpse cafés. Zijn bijzondere stijl trok de aandacht van de entourage van de Pink Poets. In 1981 werd ‘Splinters’, Pairons poëziedebuut gepubliceerd. Ondanks de talrijke lovende kritieken hield Pairon het dichtersleven snel voor bekeken. Hij wendde zijn creatieve begaafdheid nadien vooral aan binnen de economische sector en ontpopte hij zich o.a. tot een notoir expert inzake Belgische Art Deco keramiek. Zo bracht hij in 2006 bracht het drietalig standaardwerk ‘Art Deco Ceramics - Made in Belgium’ uit. Begin 2009 maakte Marc Pairon een opmerkelijke literaire comeback. Hij brak met zijn poëzie zowat alle mogelijke verkoopscijfers en werd de ‘meest gelezen dichter van de Lage Landen’. Van zijn in 2009 gepubliceerde bundels gingen in één jaar tijd meer dan 50.000 exemplaren over de toonbank. ‘TOP 50 intiemste liefdesverzen!’ behaalde zelfs de 42ste plaats van de boekentop-100 van 2009.

Piet Stockmans (°Leopoldsburg, 1940), Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen, is ontegensprekelijk de meest polyvalente Europese keramische kunstenaar van zijn generatie, zowel wat zijn industriële toepassingen als zijn kunstedities betreft. Stockmans’ oeuvre is wereldwijd terug te vinden in de permanente verzameling van vermaarde designmusea en de lijst van internationale bekroningen groeit nog steeds aan.

Stockmans was van 1966 tot 1989 ontwerper bij porseleinfabrikant Koninklijke Mosa B.V. te Maastricht. Van 1969 tot 1998 is Piet Stockmans docent Industriële Vormgeving aan de afdeling Productdesign van de Katholieke Hogeschool Limburg te Genk en van 1983 tot 1985 docent keramisch ontwerpen aan de Academie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven. Sinds 1989 onderzoekt Stockmans als zelfstandig ontwerper de eigenschappen van verschillende materialen.