Bond zonder Naam presenteert donderdag haar plan voor een geweldloze samenleving

17 november 2009 - Naar aanleiding van de Wereldddag tegen Kindermishandeling die plaatsvindt op 19 november, organiseert Bond zonder Naam voor de vijfde maal op rij ‘Nineteen Eleven’. Met dit evenement wordt aandacht gevestigd op het negatieve effect van gezinsgeweld op de ontwikkeling van kinderen. De voorbije 15 jaar is nog niet veel veranderd en daarom stelt Bond zonder Naam een radicale ommezwaai aan om het probleem aan te pakken, hierbij staan responsabiliseren van alle betrokkenen en een integrale aanpak centraal.

Bond zonder Naam vraagt al anderhalf decennium om van veilige kinderjaren een topprioriteit te maken en komt hiermee op voor de rechten van kinderen zonder naam of stem. Reeds 10 jaar geleden publiceerde Bond zonder Naam 'Een Titanic vol kinderen', een dossier over de schrijnende noodsituatie van mishandelde kinderen. De beweging stelt evenwel vast dat tot op de dag van vandaag de situatie nog niet verbeterd is.

Daarom vestigen BZN De Stobbe en BZN Atlas, twee projecten van Bond zonder Naam, voor de 5de maal op rij de aandacht op het effect van gezinsgeweld tegen kinderen. Met haar nieuwe ‘korte keten’-aanpak heeft BZN De Stobbe dan ook haar werking 180° omgegooid: gezinnen worden residentieel opgevangen met het oog op een accurate gezinsdiagnostiek. De aanpak is gericht op het creëren van een veilige leefsituatie, waarbij mensen aangemoedigd worden in zichzelf het vermogen te vinden om op te staan uit wat een hopeloze situatie lijkt.

De 5de editie van ‘Nineteen Eleven’ vindt plaats in het auditorium van Bibliotheek Permeke in Antwerpen. Als gastsprekers werden de Britse psychiater en essayist Theodore Dalrymple en N-VA-voorzitter en columnist Bart De Wever uitgenodigd. Zij zullen de nefaste effecten van het waarderelativisme op onze cultuur en de nood aan responsabilisering in onze samenleving benadrukken. Daarnaast zullen ook gouverneur Cathy Berx, burgemeester Patrick Janssens en OCMW-voorzitter Monica Deconinck het woord nemen.

Marleen Dejonckheere, directrice van BZN De Stobbe, zal er ook het boek ‘Alles begint bij het gezin: Plan voor een geweldloze samenleving’ voorstellen, dat verscheen in de reeks kopstukken van het Davidsfonds. Met dit plan brengt Bond zonder Naam een maatschappijkritisch maar hoopvol perspectief, kijkend naar de manier waarop onze samenleving met geweld omgaat. Het boek brengt het verhaal van 20 jaar werken en zoeken naar een alternatief voor het huidige traject waarbij kinderen, omringd door 21 diensten, soms nog steeds verstoken blijven van een geweldloze gezinscontext.

Het in het boek beschreven zorgplan heeft de ambitie om het kwalitatieve traject dat bestaat voor het fysiek lijdende kind, te vertalen naar een plan van aanpak voor het kind dat slachtoffer is van geweld binnen zijn gezin. In samenwerking met Prof. Dr. Dirk Deboutte van de Universiteit Antwerpen werden inmiddels 2 schakels voor een kwalitatieve keten ontwikkeld: gezinsdiagnostiek en gezinsbehandeling.

“Ons plan voor een geweldloze samenleving is delicaat en ambitieus maar realistisch en broodnodig”, aldus Marleen Dejonckheere, directrice van BZN De Stobbe, “We vragen aan alle betrokken beleidsniveau’s een ‘license to operate’, nl. de creatie van een laboratoriumsituatie waarbinnen een totaal nieuwe vorm van samen zoeken, samen leren en samenwerken mogelijk wordt, over de grenzen van sectoren en beroepsgroepen heen. We vragen dat alle beleidsniveaus op die manier met spoed de nodige voorwaarden scheppen, die ons in staat stellen verantwoord te werken met kinderen die met geweld te maken krijgen.”

Eerder dit jaar ontving BZN De Stobbe de July Renson-prijs voor het meest vernieuwende concept binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het ‘korte keten’-veiligheidsplan kreeg inmiddels zowel de steun van de gouverneur als van het voltallige schepencollege van Antwerpen. Daarnaast ontvangt BZN Atlas aanstaande donderdag ook de tweede prijs voor de Preventie van Kindermishandeling 2008 vanuit de Women’s World Summit Foundation (ngo met raadgevende status bij de Verenigde Naties). Met deze prijs van USD 1000 wordt de vastberadenheid in de aanpak en het vernieuwende van de projecten in de preventie van kindermishandeling beloond.

*** Omtrent Bond zonder Naam ***

Bond zonder Naam is een maatschappijkritische beweging die het beste in mensen versterkt door dagelijks werk te maken van waarden. Waarden worden vertaald naar concrete actie, waarbij de klemtoon op de eigen leefomgeving ligt. Bond zonder Naam werd opgericht in 1959 en is vooral bekend van de spreuken. De beweging is evenwel actief op tal van andere domeinen zoals werken rond waarden met jongeren, kinderrechten en opvoedingsondersteuning, armoedebestrijding en gelijkekansenrecht, maatschappelijke bewustmaking en zingeving. www.bzn.be

*** Omtrent BZN De Stobbe ***

BZN De Stobbe vzw werd door Bond zonder Naam opgericht in 1990. Met dit project tracht BZN de opvangnood te lenigen voor grote gezinnen, die geconfronteerd worden met zware problemen en zelfs huiselijk geweld. 70% van de personen aan wie hulp wordt geboden, zijn minderjarigen. Sinds 1995 wordt BZN De Stobbe door de Vlaamse regering erkend als Centrum voor Integrale Gezinszorg. www.bzndestobbe.be

***Omtrent BZN Atlas***

BZN Atlas werd in 2001 opgericht door Bond zonder Naam. Vanuit BZN De Stobbe ervaart BZN dat de maatschappij er niet in slaagt veiligheid te garanderen voor kinderen. Met BZN Atlas wil Bond zonder Naam: 1) kwalitatieve antwoorden en initiatieven ontwikkelen die geweld voorkomen, 2) instrumenten creëren waarmee geweld omgebogen kan worden tot constructief gedrag en 3) een aanbod uitwerken voor de verwerking van geweldstrauma’s. Het kind als meest kwetsbare schakel in de samenleving staat hierbij centraal. www.bznatlas.be