Dominique Dierckxsens (CEO Batenborch) : “Twee op de drie hogere kaderleden willen ondernemen”


5 oktober 2009 – Sinds vorig jaar heeft de economie zich van zijn minder mooie kanten laten zien. Heel wat hogere kaderleden geven nu te kennen dat ze overwegen om zelf een bedrijf op te richten. Toch valt het op dat slechts een klein percentage van hen ook daadwerkelijk de stap naar het ondernemerschap zet. Overheden en werkgeversorganisaties zouden meer inspanningen moeten leveren om deze groep mensen te stimuleren om met een eigen onderneming te starten.

Batenborch International heeft sinds juni van dit jaar ruim 500 hogere kaderleden geïnterviewd en gepeild naar hun ambities voor de komende jaren.

Maar liefst twee op de drie van deze kaderleden heeft concrete plannen om zelf te gaan ondernemen. Het verleden leert echter dat maar een klein aantal van deze mensen ook effectief de stap zal zetten”, aldus Dominique Dierckxsens, CEO van Batenborch. “Toch is het pijnlijk te moeten vernemen dat zoveel toptalent heel graag zou willen ondernemen, maar uiteindelijk niet de stap kan of durft te zetten.

Bij het peilen naar de oorzaken van dit fenomeen, springen drie belangrijke redenen in het oog:

  1. moeilijkheden om kapitaal te vinden zonder datgene wat men heeft opgebouwd, op het spel te zetten;
  2. te weinig steunmaatregelen en promotie-initiatieven vanwege de overheden en werkgeversorganisaties om hogere kaderleden en high potentials te helpen bij het ondernemerschap;
  3. risico-aversie vanwege de familiesituatie.

Dierckxsens voegt eraan toe: “Ik hoop dat onze politici beseffen dat het vijf voor twaalf is en dat we in ons land nood hebben aan sterk ondernemerschap. Het lijkt mij dan ook nuttiger om steun te verlenen aan deze toptalenten, dan te blijven investeren in sectoren, die gedoemd zijn om te verdwijnen.


* * *


Batenborch International is een executive search-bureau, dat gespecialiseerd is in het recruteren van sales & marketing-professionals. Het bedrijf werd 20 jaar geleden opgericht. Batenborch International telt op dit ogenblik 70 medewerkers en heeft vestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.
www.batenborch.com