Bond zonder Naam leert gevangenen schrijven

Met haar jaarlijkse gevangenenactie in december vraagt Bond zonder Naam (BZN) aandacht voor de mens achter de gevangene. Tegelijkertijd wil de beweging met deze actie de culturele participatie van gedetineerden in onze samenleving bevorderen. In samenwerking met ‘Creatief Schrijven’ lanceert Bond zonder Naam daarom voor de gevangenen de campagne ‘Schrijven kan je overal’.

De gevangenissector haalt de laatste maanden voortdurend het nieuws: overvolle gevangenissen, stakende cipiers, ontsnapte gedetineerden. Er is dringend nood aan alternatieve straffen, vernieuwing van het patrimonium, beveiliging, uitbreiding van de nazorg en zo meer. Bond zonder Naam gelooft in de kracht van positieve, menselijke aandacht en pleit dan ook voor meer mogelijkheden voor gevangenen om hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Verhalen van gevangenen in P-Magazine

Daarom werkt de BZN Gevangenenactie dit jaar samen met ‘Creatief Schrijven’, een organisatie die iedereen ondersteunt die het schrijven niet kan laten. In het BZN eindejaarspakket voor gevangenen zit het boekje ‘Schrijven kan je overal’. Bond zonder Naam nodigt gevangenen in Vlaanderen en Brussel uit om zelf in de pen te kruipen. Via het boekje krijgen ze opdrachten en schrijftips om hun schrijfvaardigheden te oefenen in een liefdesbrief, een kortverhaal, een gedicht, een column of zelfs een Bond zonder Naam-spreuk. ‘Creatief Schrijven’ geeft de gevangenen de nodige schrijfbegeleiding. De boeiendste inzendingen worden gepubliceerd in het voorjaar 2010 in o.a. P-Magazine, het boek ‘1001-liefdes’ en het fotomagazine Beeld Express. Of de mooiste verhalen worden ingesproken op CD.

“Met dit project willen we de talenten en vaardigheden van gedetineerden ontwikkelen om zo hun zelfvertrouwen op te krikken”, aldus Patrick Hanjoul, directeur van Bond zonder Naam. “We geloven immers in de innerlijke kracht van mensen, en dus ook van de gevangenen. We willen hen uitdagen het beste uit zichzelf te halen”.

Bond zonder Naam deelt al meer dan 30 jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar geschenkpakketten uit aan gevangenen. Dit jaar zullen ruim 7000 gedetineerden in 25 Vlaamse en Brusselse strafinstellingen zo’n eindejaarspakket ontvangen met daarin een BZN kalender en materiaal dat door sympathisanten wordt toegestuurd zoals snoep, koekjes, chocolade, een blocnote en een pen. In het pakket zit ook het boekje ‘Schrijven kan je overal’, dat werd gemaakt in samenwerking met Creatief Schrijven, de Rode Antraciet, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en de Vlaamse Overheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.