Andrea Croonenberghs en Mathias Sercu openen tweede neutrale bezoekruimte van vzw Het Huis
Gewezen Brugse schepen wordt coördinator van de Brugse vestiging

5 januari 2010 • Bijna één op drie kinderen in Vlaanderen maakt een echtscheiding mee. In sommige gevallen is communicatie tussen de scheidende ouders niet meer mogelijk en lijden de kinderen hieronder. Vzw Het Huis biedt aan gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding een neutrale bezoekruimte aan. In deze gezellige ontmoetingsplaats probeert men de ouder-kindrelatie in stand te houden. In Antwerpen was er al een dergelijke bezoekruimte. Vandaag werd de tweede vestiging van Het Huis ingehuldigd te Brugge.

Een neutrale bezoekruimte is vaak de enige oplossing om bij vechtscheidingen een minimum contact te behouden tussen het kind en elk van zijn ouders. In de praktijk is het meestal een rechter die daarover beslist.

Vzw Het Huis werd opgericht in 1998 en breidt nu uit met een tweede vestiging. Moniek Boydens, gewezen schepen van Leefmilieu van de stad Brugge, nam hiertoe het initiatief en zal de activiteiten van de Brugse vestiging van Het Huis coördineren: “In het verleden was ik naast mijn beroepsactiviteiten al zeer actief op sociaal vlak. Nu ik officieel met pensioen ben, wil ik mij als sociaal vrijwilliger blijven inzetten.”

Ik was onder de indruk van de werking van Het Huis in Antwerpen. Na verschillende contacten met magistraten, juridische diensten en advocaten heb ik vastgesteld dat er ook in Brugge nood is aan een neutrale bezoekruimte. In tegenstelling tot de werking van de reguliere bezoekruimtes, waarvan de opdracht beperkter is, stelt Het Huis van elk bezoek ook een evaluatieverslag op voor de rechtbank. Dat aspect van Het Huis trok mij net aan”, aldus Moniek Boydens.

De neutrale bezoekruimte van Het Huis in Brugge werd officieel geopend door Andrea Croonenberghs en Mathias Sercu. Beide acteurs zetten zich in voor de vzw.

Andrea Croonenberghs: “De medewerkers van Het Huis bereiden de ontmoeting voor, vangen het kind op en staan als neutrale observator in voor een vlot verloop van het bezoek. Waar nodig, grijpen zij in. Omdat de medewerkers van Het Huis vaak zelf deze situaties hebben beleefd, weten zij zeer goed hoe hiermee om te gaan. Ze dragen er zorg voor dat de bedreigde band tussen ouder en kind niet breekt. Dankzij hun ervaring en betrokkenheid slagen zij er in de meeste gevallen in de relatie tussen ouder en kind weer op te bouwen of te herstellen en het vertrouwen te herwinnen tussen de ex-partners.”

Mathias Sercu voegde eraan toe: “De werking van Het Huis in Brugge is identiek aan die van Antwerpen. Twee weekends per maand zorgen de medewerkers ervoor dat meer dan 25 kinderen en hun ouders of grootouders kunnen samenkomen in een familiale, vertrouwelijke en veilige omgeving. Het Huis is echter meer dan een neutrale ontmoetingsruimte. Het is ook een plek waar het kind zich thuis kan voelen, waar het kan spelen, praten en vooral zichzelf kan zijn.”

Vormingsdagen voor nieuwe medewerkers

Het Huis organiseert regelmatig vormingsdagen voor nieuwe medewerkers. Enige specifieke opleiding of relevante ervaring zijn niet noodzakelijk. In Brugge gaan die vormingsdagen door op 6 februari, 20 februari en 24 april 2010. Daar wordt de medewerkers geleerd hoe ze neutraal tewerk moeten gaan en leren ze te observeren en correct te rapporteren.

PAS-symposium te Brugge

Op vrijdag 5 maart 2010 organiseert Het Huis trouwens een symposium rond het ouderverstotingssyndroom (ook wel PAS-syndroom genoemd) in het Provinciaal Hof, Markt 2 te Brugge, waar experten de verschillende aspecten zullen toelichten van dit probleem bij kinderen die het slachtoffer zijn van vechtscheidingen.

www.hethuis.be