Bond zonder Naam wil armoede in Vlaanderen op de politieke agenda houden

Ook in 2010 zet Bond zonder Naam opnieuw haar schouders onder het initiatief Stoparmoede.nu. Met deze samenwerking wil Bond zonder Naam blijvend aandacht besteden aan de zorgen en behoeften van mensen die worden geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting. Op 25 januari organiseert Stoparmoede.nu een protestactie naar aanleiding van een zitting van de Antwerpse gemeenteraad. Deze actie is de eerste in een reeks van zes om de verschillende gezichten van armoede op de politieke agenda te houden.

Al 50 jaar komt Bond zonder Naam op voor mensen in armoede. Samen met andere hulporganisaties stelt Bond zonder Naam vast dat het beleid niet krachtdadig genoeg is, dat middelen en maatregelen versnipperd zijn en dat er onvoldoende geld voorzien wordt voor een doortastende aanpak. In ons land moet ruim 11% van de bevolking rondkomen met een inkomen dat beneden de armoedegrens ligt. Daarom vraagt Bond zonder Naam aan de politici dat ze van armoede een topprioriteit maken om voor de getroffenen betere levensomstandigheden te creëren. Mensen in armoede hebben immers recht op goede en betaalbare huisvesting, betaalbare gezondheidszorg en onderwijs.

Begin juli aanvaardde de Antwerpse gemeenteraad een sociale resolutie dat door het initiatief Stoparmoede.nu en de gemeenteraadsfracties van CD&V, Groen, SP.a en VLD werd uitgewerkt. Dit akkoord voorziet o.a. een gemakkelijkere toegang tot sociale woningen, de opstart van een werking voor kansarme jongeren, een consulentenwerking die oog heeft voor armoede bij ouderen en de invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs.

“Met deze protestacties willen we gevoelige en meetbare veranderingen teweegbrengen voor al wie in armoede leeft in Antwerpen”, aldus Yves Bocklandt, Coördinator Sociale Projecten van Bond zonder Naam, “Toch willen we de Antwerpse politici hier niet mee viseren. We zien hen als cruciale partners om armoede en sociale onrechtvaardigheid aan te pakken en terug te dringen. Vandaar dat onze protestacties telkens gepaard gaan met constructieve voorstellen.”

Stoparmoede.nu is een samenwerkingsverband dat sinds januari 2008 maandelijks één duidelijk zichtbare actie organiseert in Antwerpen om de verschillende aspecten van armoede onder de aandacht te brengen. Anderzijds wil dit initiatief de Antwerpse politici bewuster maken van hun verantwoordelijkheden inzake armoedeproblematiek. Naast Bond zonder Naam zijn ook Apga, ACW, ACV, Samenlevingsopbouw, PSC Open Huis, Welzijnszorg en De Loodsen betrokken bij dit project.