Bestsellerdichter Marc Pairon valt ten prooi aan zijn ‘Grootste, Jongste, Vrouwelijke Fan’

9 april 2010 • Op een kille zondagmorgen in januari ontving dichter Marc Pairon een e-mail in versvorm van een vrouwelijke fan met het verzoek om enkele van zijn gedichten in MP3-formaat ter beschikking te stellen. Pairon voelde zich geflatteerd, hij dook een studio in en sprak een 20-tal verzen in die ter gelegenheid van Valentijn aan het publiek werden voorgesteld. De dichter en zijn ‘Grootste, Jongste, Vrouwelijke fan’ voelden zich steeds meer tot elkaar aangetrokken en er ontspon zich tussen de twee een intense verzencorrespondentie, die alsmaar intiemer werd. De dichter had zijn muze gevonden. Op 9 april 2010, de dag dat ze 25 lentes wordt, publiceert hij als verjaardagsgeschenk een selectie uit hun wederzijdse minnezangen.

‘Fanmail’ bundelt een selectie van Marc Pairons briefwisseling met An, één van zijn vrouwelijke fans. De aanzet was het e-mailbericht* dat zij op 17 januari 2010 naar hem stuurde. De dichter besteedde er aanvankelijk niet veel aandacht aan. Tot An hem een week later 23 passionele dagboekaantekeningen toestuurde. “Ik was gecharmeerd door haar ongekunstelde verzen, het spontane scannen van zielsgedachten, haar rechtschapenheid en taalvaardigheid en de ontwapenende illustraties”, aldus Marc Pairon.

Op 25 januari jl. schreef Pairon zijn eerste vers voor haar. Het zou echter niet lang meer duren eer hij ‘de Grootste Fan van zijn Grootste Fan’ werd. Beiden maakten intens gebruik van alle beschikbare moderne communicatiemiddelen – e-mail, sms, gsm – die zowel de afstand tussen hen beiden als hun leeftijdsverschil van 26 jaar deden vervagen.

Wanneer sloeg de vonk over tussen de dichter en zijn fan? “Men wordt nooit plotseling verliefd wakker, maar legt zich steeds verliefd te slapen. Het allermooiste tussen soulmates is dat geen van beide zich ooit afvraagt wie de liefste is, de aardigste of de mooiste en dat het zeldzaam is, uniek genoeg om te koesteren, nooit iets nog alledaags zal zijn maar eenvoudig genoeg voor het vanzelfsprekende. Fanmail is onze inleiding, de eerste stap van een uitzonderlijke liefdesgeschiedenis of hoe de achtste hemel er vanbinnen uitziet”, aldus Pairon.

Dit is een waar gebeurd verhaal. ‘Fanmail’ is niet ontsproten aan de fantasie van de auteur. Om de privacy te beschermen van de dame met wie Marc Pairon deze intieme briefwisseling voerde, krijgt zij in het boek de fictieve naam ‘An’.

‘Fanmail’ is een selectie uit de correspondentie tussen Marc Pairon en zijn muze. Deze uitgave verschijnt naar aanleiding van Ans 25ste verjaardag, op 9 april 2010. ‘Fanmail’ werd geproduceerd in een beperkte oplage van 950 genummerde en door Pairon gesigneerde exemplaren, en is enkel verkrijgbaar in Standaard Boekhandel.

Marc Pairon over zichzelf

“Ik publiceerde op jonge leeftijd enkele verzen, sindsdien ga ik bij een bepaald publiek als dichter door het leven. Dat is te wijten of te danken aan het feit dat mijn toenmalige uitgever Walter Soethoudt en wijlen Nic van Bruggen, medestichter van de Pink Poets, mijn teksten destijds als poëzie duidden. Zelf heb ik mij over het al of niet onderbrengen van mijn ontboezemingen in een welbepaalde categorie nooit vragen gesteld. De ene keer dichterlijk, dan weer in pretentieloze versjes of lyrisch proza.

Ik gebruik taal zoals iedereen om mijn gedachten en verlangens kenbaar te maken, mijn wereld te ordenen en te communiceren. Taal is het gereedschap bij uitstek om zich sociaal te positioneren, het bestaan te verrijken. Eenieder kan en mag woorden en tekens naar eigen goeddunken rangschikken, om zich persoonlijk en – zo mogelijk – verfijnd te uiten. Wat ‘dichtkunst’ genoemd wordt is wat mij betreft een breed begrip en behoort sowieso elkeen toe die zich bij wijze van een beknopt taalgebruik wenst kenbaar te maken: van Homerus tot Toon Hermans, van Guido Gezelle tot Zjef Vanuytsel, van Joe Sixpack tot Magda Damag.

Hoe dan ook, vorig jaar verschenen enkele van mijn gebundelde geschriften, omwille van wat voorafging, onder de benaming poëzie. Publicaties die, gelet op de behaalde oplagen, op bijval mochten rekenen. Zijn wij niet allen volksdichters? Ik ben dan ook alle lezers en enthousiaste bewonderaars bijzonder dankbaar.”

Biografie

Sinds begin 2009 is Marc Pairon (°Wilrijk, 1959) de meest gelezen dichter van de Lage Landen. Hij brak met zijn poëzie zowat alle mogelijke verkoopscijfers. Van ‘De liefste liefdesverzen aller tijden!’ gingen ruim 38.000 exemplaren over de toonbank. De bundels ‘Ontbijt op bed’ en ‘Franse zoenen’ zijn inmiddels aan hun 6de en 7de druk toe en zijn ‘TOP 50 intiemste liefdesverzen!’ stond op de 42ste plaats van de boekentop-100 van 2009 van Standaard Boekhandel, wat – gelet op het feit dat het inderdaad poëzie betreft – zeer opmerkelijk is.

Wegens familiale omstandigheden liep hij maar tot zijn vijftiende school en bracht hij zijn verdere tienerjaren als clochard door, zwervend door Europa. Wanneer hij nu en dan in België was, voorzag hij in zijn levensbehoeften door het verkopen van gestencilde teksten in Antwerpse cafés. Zijn bijzondere stijl trok de aandacht van de befaamde poëet Nic van Bruggen en van de entourage van de Pink Poets.

In 1981 publiceerde Walter Soethoudt zijn debuut, de gedichtenbundel ‘Splinters’. Tijdens de persvoorstelling ervan prees Nic van Bruggen Marc Pairon de hemel in (‘Pairon schrijft poëzie alsof hij Pegasus zelf de teugels aanbond’). Hoewel Pairon talrijke lovende kritieken kreeg en een graag geziene gast was op literaire voorstellingen, hield hij het dichtersleven snel voor bekeken. Hij wendde zijn creatieve begaafdheid nadien vooral aan binnen de economische sector.

In 2006 bracht hij het drietalige standaardwerk ‘Art Deco Ceramics - Made in Belgium’ uit. Hij was immers ondertussen terzake een notoir expert geworden. Deze uitgave is binnen zijn genre een absolute bestseller.

www.liefdesverzen.be


* Marc

Ik lees je als ik ga lopen

Voor ik vertrek sleur ik enkele pagina’s uit je bundel

Niemand zal jou ooit zo verscheurd hebben

Jammer dat je niet in mp3-formaat te koop bent

Het zou makkelijker zijn

Met jou in mijn oren

Nu moet ik je in mijn handen houden

En als het regent (zoals gisteren) dan word je nat

Natter

Na het lopen (en soms al voor het lopen) heb ik veel zin

Om naar je te schrijven

Je GJV-fan,

A.

(GJV staat voor Grootste, Jongste, Vrouwelijke)