Risico op verkeerde aanwervingen wordt alsmaar groter

25 juni 2009 – Een recente studie uitgevoerd door Batenborch International toont aan dat bedrijven op dit ogenblik worden overspoeld met cv’s van werkzoekenden. De meeste HR-verantwoordelijken ervaren dit als een positief gevolg van de crisis, maar ze voegen er direct aan toe dat de toevloed aan kandidaten het veel moeilijker maakt om het kaf van het koren te scheiden. Dit leidt dikwijls tot verkeerde aanwervingen.

Batenborch International heeft onlangs 50 personeelsdirecteurs aan de tand gevoeld over de positieve gevolgen van de crisis. Bedrijven profiteren ongetwijfeld van de extra instroom aan potentiële kandidaten. Toch bekijken de meeste HR-professionals deze trend met gemengde gevoelens. Veel kandidaten zijn namelijk gedwongen op zoek naar een nieuwe job omdat ze recent door hun vorige werkgever aan de deur werden gezet. Hun eerste drijfveer is zo snel mogelijk opnieuw over een goed inkomen te beschikken. In vele gevallen reageren zij op verschillende vacatures tegelijkertijd, dikwijls zonder duidelijke motivatie.

Sales-teams worden versterkt
Uit ons enquête blijkt dat vele bedrijven de crisis aangrijpen om hun sales-structuren te versterken”, aldus Dominique Dierckxsens, CEO van Batenborch. “Dit kwam voor ons niet als een verrassing aangezien de zoektocht naar performante commerciële krachten momenteel nagenoeg 70% van onze portefeuille uitmaakt.

De personeelsverantwoordelijken zijn het er unaniem over eens dat – vooral binnen het domein sales – de kans op verkeerde aanwervingen groter is. Deze sollicitanten zijn vertrouwd met het verkopen van producten of diensten en kunnen bijgevolg zichzelf over het algemeen zeer goed aan de man brengen.

Dierckxsens voegt eraan toe: “Ook bij ons is de instroom van kandidaten aanzienlijk toegenomen de laatste maanden. We stellen wel vast dat de kwaliteit van deze profielen vaak te wensen overlaat. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat meestal de minder performante verkoopskrachten het bedrijf als eersten moeten verlaten.


* * *


Batenborch International is een executive search-bureau, dat gespecialiseerd is in het recruteren van sales & marketing-professionals. Het bedrijf werd 20 jaar geleden opgericht en telt op dit ogenblik 70 medewerkers. Batenborch International heeft vestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.
www.batenborch.com